ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс  диктанты   - Гомель

ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс диктанты - Гомель

Издательство: Юнипресс 2015 год.

Тип: Учебник

Подробный решебник (ГДЗ) по Белорусскому языку за 7‐9 (седьмой‐девятый) класс диктанты - готовый ответ - Гомель. Авторы учебника: . Издательство: Юнипресс 2015.

Диктанты / / Гомель


Гомель

Шмат таямнічага ўтойваецца і ў назвах некаторых нашых абласных цэнтраў. Паводле шчаслівага збегу акалічнасцей, так сталася, што ўсе яны маюць даволі багатае гістарычнае міну лае, а гэта дае падставы для ўзнікнення розных легендаў аб па ходжанні іх назваў. Прычым дапытлівы чалавечы розум па не каторых з іх яшчэ і па сённяшні дзень не дакапаўся да ісціны, працягваючы задавальняць сваю вялікую зацікаўленасць уся го толькі здагадкамі і гіпотэзамі. Узяць, напрыклад, Гомель. Многія вучоныя ледзь не катэгарычна выводзяць яго са ста ражытнага тэрміна гаміла — узгорак. Аднак сёйтой схільны тлумачыць значэнне гэтага тапоніма на ўзроўні спрошчанага падыходу да загадкі. Назва тлумачыцца і тым, што паблізу го рада, размешчанага на славутай рацэ Сож, было даволі мелка, і людзі, каб папярэдзіць адзін аднаго ў час руху па вадзе, вы крыквалі: «Гогого! Мель!» Не навукова, але досыць займаль на! (126 слоў)

Паводле Л. Лыча

Оцените решебник:

4.4/5
Количество оценивших 91