Вяззе Максіма Багдановіча

У маі тысяча восемсот дзевяноста пятага года Марыя Апана саўна Багдановіч разам з трыма сыночкамі паехала адпачыць да старэйшай сястры Стэфаніды ў лесніковую сядзібу ў Вяззе, што пад Асіповічамі.

3 гэтага адпачынку мы маем шмат лістоўсведак, якія рас казваюць пра цудоўны бесклапотны перыяд дзяцінства Максіма і яго братоў, а таксама пра каханне іх бацькоў. У цікавых лістах Марыі Апанасаўны з Вяззя пяшчотна распісаны прыгоды яе цудоўных дзетак. Маці будучага паэта займалася ў Вяззі дабра чыннасцю. Яна лячыла людзей. Марыя Апанасаўна скончыла

Пецярбургскую земскую настаўніцкую школу, таму яна яшчэ і настаўнічала.

Адпачынак у вёсцы пайшоў дзецям на карысць. Маленькі Максім у Вяззі нават стаў размаўляць пабеларуску, ді ЯК ВЯ" дома, размоўнай мовай у сям'і Багдановічаў была руская. На неўсвядомленым узроўні будучы паэт увабраў у сябе жывое бела рускае слова, якое ўпершыню пачуў у вёсцы. Дзіцячыя ўражан ні, безумоўна, налажылі свой адбітак на ўсё далейшае жыццё Максіма, на яго паэзію. (145 слоў)

Паводле I. Шорац.

Вопрос - ответ