ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс  диктанты   - Вяззе Максіма Багдановіча

ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс диктанты - Вяззе Максіма Багдановіча

Издательство: Юнипресс 2015 год.

Тип: Учебник

Подробный решебник (ГДЗ) по Белорусскому языку за 7‐9 (седьмой‐девятый) класс диктанты - готовый ответ - Вяззе Максіма Багдановіча. Авторы учебника: . Издательство: Юнипресс 2015.

Диктанты / / Вяззе Максіма Багдановіча


Вяззе Максіма Багдановіча

У маі тысяча восемсот дзевяноста пятага года Марыя Апана саўна Багдановіч разам з трыма сыночкамі паехала адпачыць да старэйшай сястры Стэфаніды ў лесніковую сядзібу ў Вяззе, што пад Асіповічамі.

3 гэтага адпачынку мы маем шмат лістоўсведак, якія рас казваюць пра цудоўны бесклапотны перыяд дзяцінства Максіма і яго братоў, а таксама пра каханне іх бацькоў. У цікавых лістах Марыі Апанасаўны з Вяззя пяшчотна распісаны прыгоды яе цудоўных дзетак. Маці будучага паэта займалася ў Вяззі дабра чыннасцю. Яна лячыла людзей. Марыя Апанасаўна скончыла

Пецярбургскую земскую настаўніцкую школу, таму яна яшчэ і настаўнічала.

Адпачынак у вёсцы пайшоў дзецям на карысць. Маленькі Максім у Вяззі нават стаў размаўляць пабеларуску, ді ЯК ВЯ" дома, размоўнай мовай у сям'і Багдановічаў была руская. На неўсвядомленым узроўні будучы паэт увабраў у сябе жывое бела рускае слова, якое ўпершыню пачуў у вёсцы. Дзіцячыя ўражан ні, безумоўна, налажылі свой адбітак на ўсё далейшае жыццё Максіма, на яго паэзію. (145 слоў)

Паводле I. Шорац.

Оцените решебник:

4.4/5
Количество оценивших 91