Шлях у навуку

Гэты чалавек заслужыў славу выдатнага пісьменніка, нас таўніка, асветніка. Яго ведалі ў свеце далёка ад Беларусі. Але ён заўсёды з любоўю ўспамінаў яе і свой родны горад, у гонар якога ўзяў сабе прозвішча — Полацкі.

Сімяон Полацкі нарадзіўся ў сям'і заможных гараджан. На вуку ён пачаў спасцігаць у школе пры полацкім манастыры. Тут не толькі вучылі чытаць і пісаць, але і выкладалі лацінскую і грэчаскую мовы, музыку і спевы.

Пасля школы хлопец паехаў вучыцца ў Кіеў, а потым у Віль ню, дзе была акадэмія. Там чыталі лекцыі вучоныя, добра вядо мыя ва ўсёй Еўропе. На занятках юнак чуў, што не Сонца кру ціцца вакол Зямлі, як тады лічыла болыпасць людзей, а Зямля з іншымі планетамі круціцца вакол Сонца.

У гэты час полацкага юнака ўжо ведалі як таленавітага паэ та. Свае вершы ён, апрача роднай беларускай мовы, пісаў яшчэ на польскай, лацінскай і рускай мовах. (140 слоў)

Паводле У. Арлова.

Вопрос - ответ