ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс  диктанты   - Рыгор Шырма

ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс диктанты - Рыгор Шырма

Издательство: Юнипресс 2015 год.

Тип: Учебник

Подробный решебник (ГДЗ) по Белорусскому языку за 7‐9 (седьмой‐девятый) класс диктанты - готовый ответ - Рыгор Шырма. Авторы учебника: . Издательство: Юнипресс 2015.

Диктанты / / Рыгор Шырма


Рыгор Шырма

Рыгор Раманавіч Шырма жыў і працаваў, не шкадуючы сябе, каб зберагчы душу народную — песню.

Яшчэ ў студэнцкія гады Рыгор Шырма пакляўся вывесці ў людзі і зрабіць дамаю высокага культурнага свету нашу про стую сяляначку, беларускую народную песню. На працягу ўся го жыцця ён збіраў і запісваў народныя песні, шукаў сярод кампазітараў добрых апрацоўшчыкаў, стварыў Дзяржаўную акадэмічную харавую капэлу і некалькі дзесяцігоддзяў быў яе нястомным кіраўніком. 3 ім капэла аб'ехала паўсвету, а яе кі раўніка называлі майстрамчарадзеем.

У рэпертуары капэлы былі класічныя творы еўрапейскіх кам пазітараў, усе лепшыя творы беларускіх кампазітараў, песні розных народаў. Капэла Шырмы паказала ўсяму свету хараство і веліч роднай беларускай песні. Рыгор Раманавіч здзейсніў сваю мару: наша беларуская народная песня загучала на самых вядо мых сцэнах Еўропы. А «Зорку Венеру», напрыклад, называлі вы ключным шэдэўрам, якому можа пазайздросціць кожны народ.

Шматгранная плённая дзейнасць Рыгора Раманавіча Шыр мы — гэта наша гістарычная спадчына. (139 слоў)

Паводле В. СізкоГабрыелян.

Оцените решебник:

4.4/5
Количество оценивших 91