ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс  диктанты   - Крэўскі замак - дыктант

ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс диктанты - Крэўскі замак - дыктант

Издательство: Юнипресс 2015 год.

Тип: Учебник

Подробный решебник (ГДЗ) по Белорусскому языку за 7‐9 (седьмой‐девятый) класс диктанты - готовый ответ - Крэўскі замак - дыктант. Авторы учебника: . Издательство: Юнипресс 2015.

Диктанты / / Крэўскі замак - дыктант


Крэўскі замак дыктант

У пачатку чатырнаццатага стагоддзя на нашых землях набі рала моцы Вялікае Княства Літоўскае. Для аховы гэтай дзяр жавы патрэбны былі надзейныя абарончыя збудаванні.

Сярод старадаўніх магутных абаронцаў беларускай зямлі адным з першых лічыўся Крэўскі замак. Сёння ад яго засталіся толькі руіны. Але без гэтага замка нельга ўявіць летапіс Вялі кага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Крэўскі замак стаў сімвалам магутнасці, дзяржаўнай моцы велікакняжацкіх ула дароў. У ім станавілася на крыло наша гісторыя.

Калі б старадаўнія муры раптам набылі здольнасць гаварыць, колькі неверагоднага, непаўторна цікавага даведаліся б мы сён ня. За сваё амаль сямісотгадовае жыццё Крэўскі замак зведаў славу і няслаўе, разбурэнне і аднаўленне, багацце і заняпад, візіты знатных гасцей і дзяржаўных асоб. Для добрых людзей ён праяўляў шчырую гасціннасць, а для ворагаў станавіўся не прыступнай крэпасцю.

Крэўскі замак разам з іншымі замкамі складаў своеасаблі вую лінію магутных крапасных умацаванняў. Усе яны мелі агульнадзяржаўнае значэнне, з'яўляліся надзейнымі перашко дамі на шляху крыжакоў. (145 слоў)

Паводле А. Бутэвіча.

Оцените решебник:

4.4/5
Количество оценивших 91