ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс  диктанты   - Вялікі пясняр

ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс диктанты - Вялікі пясняр

Издательство: Юнипресс 2015 год.

Тип: Учебник

Подробный решебник (ГДЗ) по Белорусскому языку за 7‐9 (седьмой‐девятый) класс диктанты - готовый ответ - Вялікі пясняр. Авторы учебника: . Издательство: Юнипресс 2015.

Диктанты / / Вялікі пясняр


Вялікі пясняр

Гэта было нечакана. Спачатку на рэспубліканскай, а потым на ўсесаюзнай арэне з'яўляецца нікому не вядомы беларускі эстрадны ансамбль «Песняры». Апранутыя ў нацыянальныя касцюмы, з асобнымі спаконвечнымі беларускімі музычнымі інструментамі, хлопцы выклікалі да сябе неадназначнае стаў ленне.

Уладзімір Мулявін з першых месяцаў стаў з ансамблем на цвёрды шлях. Вырашылі на крытыку не звяртаць увагі. Часу на самасцвярджэнне было няшмат, таму і аддалі яго пошукам твораў, іх апрацоўцы і аранжыроўцы.

Колькі сапраўдных святаў і сюрпрызаў падарыў беларусам Уладзімір Мулявін. Ён апрацаваў дзясяткі беларускіх народ ных песень. А «Песняры» свежа і натхнёна выканалі іх, узру шыўшы, усхваляваўшы і прымусіўшы сціснуцца не адно сэрца. Уласная своеасаблівасць выканальніцкага майстэрства Муля віна гарманічна спалучылася з нашай беларускай таямніцай меладычнасці, песеннасці, напеўнасці.

У «Песняроў» свой твар, адметная непаўторнасць, вастры ня адчування патрэб чалавечай душы і сэрца. I ў гэтым вялі кая заслуга Уладзіміра Мулявіна — непараўнальнага працаў ніка і змагара за наша беларускае нацыянальнае мастацтва. (142 словы)

Паводле А. Мяснікова.

Оцените решебник:

4.4/5
Количество оценивших 91