ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс  диктанты   - Чалавек святла

ГДЗ по белорусскому языку 7‐9 класс диктанты - Чалавек святла

Издательство: Юнипресс 2015 год.

Тип: Учебник

Подробный решебник (ГДЗ) по Белорусскому языку за 7‐9 (седьмой‐девятый) класс диктанты - готовый ответ - Чалавек святла. Авторы учебника: . Издательство: Юнипресс 2015.

Диктанты / / Чалавек святла


Чалавек святла

Вітольд БялыніцкіБіруля быў чалавекам святла. Гэта віда вочна пры першай сустрэчы з ім, з кожнай яго карцінай, эцю дам. Можа, таму і пісаў усё жыццё пейзажы, што ў свеце не за сталося нічога болып чыстага, чым прырода?

На карцінах і эцюдах мастака няма цёмнага ці шэрага тону, бруднага мазка. БялыніцкіБіруля перадаваў настрой не коле рам, а святлом. Славутая жамчужнасрабрыстая гама выражала не толькі пераходны стан у прыродзе, рух ад зімы да вясны ці з непагадзі да пагодлівага промня, але і пагоду ў душы.

Своеасаблівую колеравую гаму шмат хто тлумачыў нацыя нальнымі асаблівасцямі таленту мастака, характэрнымі для беларускай прыроды светлашэрымі, срабрыстаблакітнымі, жамчужнаперламутравымі тонамі. Гэтыя тоны ў пазнейшыя гады накладалі на карціны мастака настрой суму па роднай Бе ларусі, па яе лясах, балотах, прырэчных туманах. Усё гэта так. Але большая праўда ў тым, што душа мастака з маленства была сугучная з душою прыроды. Пішучы родную прыроду, ён спа вядаў лірычную душу. (144 словы)

Паводле В. Карамазава.

Оцените решебник:

4.4/5
Количество оценивших 91